ATESTATE S.C. ELECTROAXA S.R.L.:

  • 02.06.2006 - Acordarea societatii a Atestatului ANRE de tip B pentru „Proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV”, in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 791/02.06.2006, la inceput cu valabilitate de 1 an de zile;

  • 29.06.2007 – Reinnoirea atestatului societatii, mentionat anterior, in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 817/29.06.2007, cu valabilitatea acestuia extinsa la 5 ani;

  • 08.08.2009 – Acordarea societatii a Atestatului ANRE de tip C1A pentru „Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV” si a celui de tip C2A pentru „Executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV ÷ 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”, in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 1660/08.08.2008, la inceput cu valabilitate de 1 an de zile;

  • 25.06.2012 - Reinnoirea atestatului societatii, mentionat anterior, inclusiv a celui de tip „B”, in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 1571/25.06.2012, cu valabilitatea acestuia extinsa la 5 ani;

  • 21.04.2010 – Acordarea societatii, in temeiul Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 189/21.04.2010, a Licentei Clasa 3 pentru „Serviciul de iluminat public”, cu valabilitate de 1 an, aceasta reinnoindu-se anual de la acea data si pana in prezent;

  • 16.02.2012 - acordarea societatii, in baza Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 718/2010 si in urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic: